درگاه محتوا

درگاه محتوایی ارمغان شامل تمام سرویس های محتوایی ارمغان است . ازجمله این سرویس ها می توان به مووی ، سلامت ، صبا ، نقشه ، تقویم ، آب و هوا ، ساعت ، گالری ، بازی ، قرآن اشاره کرد.
برنامه موبایل های محتوایی تولید شده در شرکت ارمغان راه طلایی نیز از این درگاه قابل دسترسی است.
ورود به درگاه محتوایی ارمغان