اجاره فضا (Colocation)

مرکز داده ارمغان با فراهم آوردن فضای مناسب منطبق با استانداردهای جهانی امکان اختصاص فضا برای میزبانی از سرور و تجهیزات سازمان ها و موسسات بزرگ را فراهم کرده است .ART Co-Location

Package / Feature 1-3 Unit/Units 4-6 Units Qr Rack (10 Units) Half Rack (20 Units) Full Rack (40 Units)
Traffic GB/Month 300 500 600 800 1000
Power Amperage 5 AMP 6 AMP 8 AMP 12 AMP 16 AMP
Voltage 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
Phase Single Single Single Single Single
Number of IP/IPs 1 Subnet8 Subnet8 Subnet16 Subnet16
Ethernet cross connection 1 1 1 1 1
Physical Access 1 Person 1 Person 1 Person 1 Person 1 Person
هزینه ماهیانه (ریال) 7,500,000 14,000,000 22,000,000 41,000,000 80,000,000
هزینه راه اندازی (ریال) 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 4,000,000
 
ART ADD ONS
Extra Traffic per 100 GB/Month 250,000 Rials/Month
Firewall Automatic Update 10 rules 1,500,000 Rials/Month
Cross Connection (Per 1 Port) 200,000 Rials/Month
Redundant Power Supply (Per Port) 200,000 Rials/Month
Storage (FTP Space, 50GB) 500,000 Rials/Month
Extra Unit 2,500,000 Rials/Month
Extra IP (limited & conditional) 100,000 Rials/Month


فرم درخواست خدمات دیتاسنتر

خدمات دیتاسنتر

فرم درخواست خدمات دیتاسنتر