اجاره فضا (Colocation)

مرکز داده ارمغان با فراهم آوردن فضای مناسب منطبق با استانداردهای جهانی امکان اختصاص فضا برای میزبانی از سرور و تجهیزات سازمان ها و موسسات بزرگ را فراهم کرده است .ART Co-Location

Package / Feature 1-3 Unit/Units 4-6 Units Qr Rack (10 Units) Half Rack (20 Units) Full Rack (40 Units)
Traffic GB/Month 300 500 600 800 1000
Power Amperage 5 AMP 6 AMP 8 AMP 12 AMP 16 AMP
Voltage 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V
Phase Single Single Single Single Single
Number of IP/IPs 1 Subnet8 Subnet8 Subnet16 Subnet16
Ethernet cross connection 1 1 1 1 1
Physical Access 1 Person 1 Person 1 Person 1 Person 1 Person
هزینه ماهیانه (ریال) تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
هزینه راه اندازی (ریال) تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
 
ART ADD ONS
Extra Traffic per 100 GB/Month تماس بگیرید
Firewall Automatic Update 10 rules تماس بگیرید
Cross Connection (Per 1 Port) تماس بگیرید
Redundant Power Supply (Per Port) تماس بگیرید
Storage (FTP Space, 50GB) تماس بگیرید
Extra Unit تماس بگیرید
Extra IP (limited & conditional) تماس بگیرید


فرم درخواست خدمات دیتاسنتر

خدمات دیتاسنتر

فرم درخواست خدمات دیتاسنتر