خدمات اجاره سرور اختصاصی (Dedicated server)

مرکز داده ارمغان با تامین تجهیزات و سخت افزار های به روز و همچنین بهره مندی از نرم افزار های کنترلی و امنیتی منطبق با استاندارد های جهانی امکانات مناسبی جهت ارائه به سازمان ها و موسسات بزرگ فراهم نموده است .این سرویس به سازمان ها و موسسات این امکان را می دهد که بدون خرید سرور از امکانات کامل یک سرور اختصاصی بهره مند شده و تمامی نرم افزار ها و سایت های خود را مدیریت نماید .

ART Dedicated Server
Package / Feature ECONOMY STANDARD ADVANCED ENTERPRISE
Server Model HP Proliant DL 120Gen9 HP Proliant DL 360Gen9 HP Proliant DL 360Gen9 HP Proliant DL 360/380Gen9
CPU 8-Core Intel Xeon processor 2620V4 (3GHz, NO. of threads:16, 20MB cache) 8-Core Intel Xeon processor 2620V4 (3GHz, NO. of threads:16, 20MB cache) 8-Core Intel Xeon processor 2620V4 (3GHz, NO. of threads:16, 20MB cache) 14-Core Intel Xeon processor 2680V4 (3.3GHz, NO. of threads:28, 35MB cache)
RAM 8GB(2133,DDR4) 16GB(2133,DDR4) 64GB(2133,DDR4) 128 GB(2133,DDR4)
RAID Controller HP Smart Array P140i/512 MB (0/10/5/50) HP Smart Array P420i/1GB (0/10/5/50) HP Smart Array P420i/1GB (0/10/5/50) HP Smart Array P420i/1GB (0/10/5/50)
Storage 2×1TB SATA 7.2K 2×300 GB SAS 10K 3×300 GB SAS 10K 4×300 GB SAS 10K
ILO Supported Supported Supported Supported
Traffic 1000GB/Month 2000GB/Month 3000GB/Month 4000GB/Month
Routable IP 1 1 1 1
Support 24×7×365 24×7×365 24×7×365 24×7×365
هزینه ماهیانه (ریال) 9.900.000 13.900.000 18.900.000 29.900.000
هزینه راه اندازی (ریال) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 
ART ADD ONS
Storage SSD 240GB 2.800.000 Rials/Month
Storage SSD 480GB 4.200.000 Rials/Month
Storage 1.2TB SAS 10K 2.800.000 Rials/Month
Storage 300GB SAS 10K 1.300.000 Rials/Month
Storage 1TB SATA 7.2K 900.000 Rials/Month
RAM per 1GB 300,000 Rials/Month
RAM per 8GB 2.000.000 Rials/Month
RAM per 16GB 3.500.000 Rials/Month
Extra IP (Limited & Conditional) 100.000 Rials/Month
Extra CPU 2620V4 1.400.000 Rials/Month
Extra CPU 2680V4 6.900.000 Rials/Month
Firewall per 10 Rules 1.500.000 Rials/Month
Extra Traffic per 100GB 250,000 Rials/Month
Storage FTP Space per 50GB 500,000 Rials/Month
Extra Switch Port 200.000 Rials/Month
Extra Power Port 200,000 Rials/Month