خدمات اجاره سرور خصوصی مجازی (virtual private server)

سرور خصوصی مجازی که به اختصار VPS نامیده می شود امکانات یک سرور اختصاصی را دارد اما منابع سخت افزاری آن به وسیله نرم فزار های مجازی سازی تامین می گردد . این سرور برای شرکت ها یا سازمان هایی مناسب است که جهت وب سایت ها یا سرویس های خود نیازمند یک سرور اختصاصی بوده اما توجیه اقتصادی برای اجاره سرورهای اختصاصی را ندارند و با توجه به اینکه یک سرور مجازی از بخشی از سخت افزار سرور مادر قدرتمندی استفاده می نماید از امکانات و کارایی بهتر و بالاتری نسبت به معادل سرور اختصاصی خود برخوردار است.