اینترنت پر سرعت ADSL

Digital Subscriber Line) DSL) كه می‌توان آن را خط اشتراک دیجیتال نامید، روشی برای اتصال به اینترنت با سرعت بالا و هزینه كمتر است.
انواع مختلفی از DSL وجود دارد که امکان اتصال به اینترنت را با سرعت‌ها و امکانات مختلف مهیا می‌کنند.

تعرف ماهیانه سرویس های اینترنت

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه
128kb 128-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 94,500
128-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 202,500
128-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 502,000
128-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,550,000
256 kb 256-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 102,000
256-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6.25 گیگابایت) 210,000
256-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 548,000
256-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,640,000
512 kb 512-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 117,000
512-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 225,000
512-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 638,000
512-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,820,000
1024 kb 1024-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 147,000
1024-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 255,000
1024-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 818,000
1024-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,180,000
2048 kb 2048-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 192,000
2048-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 300,000
2048-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 1,088,000
2048-60G 12 ماهه 60گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت)   2,720,000
 

توجهات

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.
• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .
• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .
• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .
•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

لیست تعرفه ترافیک اضافه

 
ردیف حجم حجم نهایی (25 ٪ +) امکان خرید برای سرویس های.. قیمت (ریال)
1 1 GB 1,280 MB 2 GB 36,000
2 3 GB 3,840 Mb 2 , 5 GB 108,000
3 5 GB 6,400 MB 5 GB 180,000
4 10 GB 12,800 MB 12 GB 320,000
5 20 GB 25,600 MB 12 GB 560,000
6 50 GB 64,000 MB 60 GB 1,120,000
7 100 GB 128,000 MB 60 GB 1,920,000
  • طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد (در ستون حجم نهایی مشخص شده است) .
• در صورت اتمام سرویس حجم باقی مانده به سرویس بعدی انتقال داده  می شود.
•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.