مزایا

– امنیت در تبادل اطلاعات
– عدم نیاز به شبکه جهانی اینترنت
– ارائه IP اختصاصی به هر سیم کارت به صورت مجزا جهت اتصال به شبکه
– امکان شخصی سازی شبکه براساس نیاز سازمانها

کاربردها

– دستگاههای POS
– تجهیزات هوشمند (کنتورهای آب و برق و گاز ، تجهیزات پزشکی و …)
– دوربین های مداربسته و تجهیزات کنترلی
– دستگاههای ردیاب
– کیوسک های هوشمند فروش