شبکه اختصاصی تلفن همراه (MVPN)

سرویس شبکه خصوصی تلفن همراه با ایجاد شبکه ای مجازی برقراری ارتباط کاربران را در قالب تماس صوتی با استفاده از شماره های کوتاه داخلی امکان پذیر می سازد این سرویس قابلیت ایجاد محدودیت و در نتیجه مدیریت هرچه بیشتر تماس های وروردی و خروجی را دارد.

مزایا و قابلیت ها

– کاهش هزینه مکالمات – تفکیک تماس های کاری و شخصی – اختصاص شماره کوتاه (همانند شماره داخلی) – ایجاد یک سرشماره اصلی جهت تماس های وروردی و خروجی – امکان یکپارچه سازی با شبکه داخلی تلفن ثابت سازمان ها