خدمات VOIP

مشاوره و اجرای پروژه های Voice/Video over IP با ارائه راه حل های مختلف کاربردی و مطمئن جهت سازمانهای مختلف خصوصی و دولتی ، کارخانجات و مراکزی با تعداد تماسهای زیاد و یا نیازمند به برقراری ارتباطات تصویری …
پیشنهاد جهت استفاده از تجهیزات مناسب در راه اندازی این سرویس ، مانند تنور ( Tenor ) ( مدلهای ASM/AFT/ASG) ، سیسکو (Cisco ) ، پلنت (Planet ) ، فینت ( Pheenet ) ، کالیوز (CallUse) و محصولات Digium, OpenVox , Sangoma …
با استفاده از این سرویس میتوان تماس های تلفنی درون سازمانی را بدون نیاز به خطوط تلفن مخابراتی ، بر روی ارتباط شبکه محلی بر پا کرد و در صورتیکه نیاز به برقراری ارتباط تماس تلفنی به بیرون از سازمان باشد با استفاده از Gateway های ذکر شده میتوان صدا را از روی بستر شبکه اینترنتی به خطوط PSTN و یا بالعکس منتقل نمود …
برقراری تماس تلفنی جهت شرکتهایی که چندین دفتر و یا مرکز مختلف در شهرها و مراکز مختلف دارند بسیار مفید است ، چرا که دیگر نیاز به تقبل هزینه های سنگین تلفن نخواهند داشت و ارتباطات تلفنی مراکز مختلف آن سازمان با استفاده از بستر اینترنت مقدور خواهد بود …
نصب و راه اندازیAsterisk SIP Server با محیط های کاربری مختلف از جمله FreePBX , TrixBox , Elastix به همراه آموزش استفاده از سرویسهای مختلف آن مانند استفاده از Voice Mail و منشی تلفنی بدون نیاز به خرید تلفنهای منشی دار ، پنل نظارتی و مدیریتی تماسها ، اعمال محدودیتهای تماس جهت کاربران خاص و …