اینترنت بی سیم (Wireless)

یکی از شیوه‌های استفاده از خدمات اینترنت، استفاده از ارتباط بی‌سیم یا Wireless است که می‌تواند پهنای باندی بسیار بیش از آن چه که به وسیله سیم‌ تامین می‌شود، در اختیار مشترک قرار دهد.
در این روش از امواج رادیویی، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می‌شود تمام سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ که برای برقراری ارتباط با شبکه جهانی و شبکه‌های داخلی خود به پهنای باند بیشتر و با سرعت ارسال و دریافت برابر نیازمندند، می‌توانند از خدمات بی‌سیم استفاده کنند. همچنین اگر به دلیل محدودیت‌های مخابراتی امکان استفاده از خدمات ADSL ممکن نباشد، خدمات بی سیم می‌تواند جایگزین مناسب این خدمات باشد.

تعرف ماهیانه سرویس های اینترنت

سرعت نام سرویس مدت زمان حجم تبادل قیمت ماهیانه
128kb 128-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 94,500
128-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 202,500
128-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 502,000
128-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,550,000
256 kb 256-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 102,000
256-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6.25 گیگابایت) 210,000
256-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 548,000
256-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,640,000
512 kb 512-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 117,000
512-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 225,000
512-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 638,000
512-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 1,820,000
1024 kb 1024-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 147,000
1024-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 255,000
1024-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 818,000
1024-60G 12 ماهه 60 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت) 2,180,000
2048 kb 2048-2G 1 ماهه 2 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 2,5 گیگابایت) 192,000
2048-5G 1 ماهه 5 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 6,25 گیگابایت) 300,000
2048-12G 6 ماهه 12 گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 15 گیگابایت) 1,088,000
2048-60G 12 ماهه 60گیگابایت + % 25 هدیه (درمجموع 75 گیگابایت)   2,720,000
 

توجهات

• هزینه نصب 9,500 تومان و هزینه رانژه 5,000 تومان می باشد.
• هزینه کابل کشی شبکه و ارتباطات داخلی مشمول هزینه جداگانه خواهد بود .
• اعزام مجدد کارشناسان نصب جهت راه اندازی مجدد سرویس ، طبق درخواست مشترک ، مشمول هزینه جداگانه نصب مجدد می گردد .
• طبق مصوبه 152 و 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، ٪ 25 حجم ترافیک اضافی برای کلیه سرویس ها و حجم های اضافی لحاظ می گردد .
•بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده 9% برای تمام سرویس ها محاسبه می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

ضمن تشکر از تصمیم شما برای دریافت اشتراک اینترنت شرکت ارمغان راه طلایی مدارک لازم جهت دریافت اشتراک بشرح زیر می باشد .

* مالکین خط تلفن

1- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )
2- کپی پشت و روی کارت ملی صاحب قبض تلفن
3-کپی شناسنامه صاحب قبض تلفن

* شرکتها

1 – کپی روزنامه رسمی شرکت + درخواست کتبی جهت سرعت بالاتر بروی سربرگ شرکت + مهروامضا مدیر عامل
2- کپی جواز کسب + نامه از صنف مربوطه

* مستاجرین

درصورت مستاجر بودن شما و عدم دسترسی به کپی شناسنامه صاحب خانه مدارک عبارتند از:
الف- آخرین قبض تلفن ( قبل از ارسال با بخش فروش هماهنگ فرمائید )
ب- کپی شناسنامه از مستاجر و اگر شرکت هستید کپی از روزنامه رسمی شرکت
ج – کپی اجاره نامه به این شرط که نام مالک بعنوان صاحب قبض تلفن ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقیقی:

1-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
2-کارت ملی مالک خط 2نسخه
3-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن مستاجر بودن ارائه کپی اجاره نامه معتبرکه دربردارنده شماره تلفن باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اشخاص حقوقی:

1-معرفی نامه نماینده با امضاء صاحبان امضاء
2-کپی شناسنامه مالک خط 2نسخه
3-کارت ملی مالک خط 2نسخه
4-کپی آخرین قبض پرداختی 2نسخه
5-روزنامه رسمی که تاریخ انتشارآن کمتر از2سال باشد. 2نسخه
تذکر:درصورت داشتن تغییرات آگهی آخرین تغییرات نیز الزامی است.