شماره اختصاصی

شماره های اختصاصی پیام کوتاه ابزاری جهت ارتباط تعاملی با مشترکین تلفن همراه می باشد. جهت بهره بردن از سرویس های دریافت پیام کوتاه از جمله منشی پیامک ،نظر سنجی،مسابقه و … هرکاربر سامانه های پیامکی نیاز به ثبت یک شماره اختصاصی به نام خود دارد. شرکت ارمغان راه طلایی به عنوان اپراتور رسمی پیام کوتاه سرشماره 50004 را جهت ثبت شماره اختصاصی در اختیار کاربران قرار می دهد.

تعرفه خطوط

ردیف نمونه شماره تعدادارقام برنزی نقره ای طلایی
1 *********50004 14 100,000 300,000 500,000
2 ********50004 13 300,000 1,000,000 1,500,000
3 *******50004 12 500,000 1,500,000 2,500,000
4 ******50004 11 1,000,000 2,500,000 4,500,000
5 *****50004 10 2,000,000 4,000,000 6,000,000
6 ****50004 9 3,000,000 5,000,000 8,000,000
7 ***50004 8 5,000,000 10,000,000 15,000,000
8 **50004 7 مذاکره با شرکت
9 *50004 6 مذاکره با شرکت

* هزینه پشتیبانی سالانه تمامی خطوط اختصاصی 50% قیمت روز می باشد.
* با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سال جاری 9% مالیات و عوارض به تمامی تعرفه های فوق افزوده می گردد.
* تمامی قیمت ها به ریال می باشد.

شماره برنزی: شماره ای که ارقام آن الگوی خاصی ندارند و به اصطلاح غیر رند می باشد
شماره نقره ای: شماره ای که ارقام آن از الگوی خاصی پیروی کرده و به اصطلاح رند می باشد
شماره طلایی: شماره ای که اکثر ارقام آن یکسان می باشند