خدمات کد دستوری USSD

USSD یک پروتکل استاندارد بین المللی به معنای ارسال پیام از طریق کدهای دستوری در شبکه GSM می باشد .
این سرویس چون یک ارتباط Realtime برقرار می کند بنابر این زمان پاسخگویی آن از پیامک کمتر است .
استفاده از USSD نیازمند نصب نرم افزار نبوده و روی تمامی تلفن های همراه امکان پذیر است .
USSD به دوشکل یک طرفه و تعاملی قابل تعریف می باشد .در USSD یک طرفه اطلاعات به صورت یکطرفه ارسال می شوند مانند شرکت در نظرسنجی ،انتخابات و … و در USSD تعاملی لیستی از اطلاعات و سرویس ها در اختیار مشترک قرار میگیرد تا بنا به درخواست مشترک اطلاعات مورد نیاز برای او ارسال گردد.

مزایا و کاربرد ها


1. روش ارتباطی سریع و آسان
2. قابلیت ارتباط تعاملی
3. کاهش هزینه دسترسی به بازار هدف
4. عدم نیاز به نصب نرم افزار