خدمات ویدئو کنفرانس

سرور رایگان TrueConf
خدمات ویدئو کنفرانس و UC رایگان برای بهره گیری در کسب و کار های تجاری (12 کاربر)
سرور TrueConf
خدمات ویدئو کنفرانس به منظور استفاده در شبکه های خصوصی
TrueConf Online
ارائه ارتباطات ویدئویی روی بستر اینترنت
TrueConf Terminal 2
نسل جدید اتاق های کنفرانس (با وضوح تصویر 4k)
TrueConf Enterprise
خدمات ویدئو کنفرانس برای شرکت ها و سازمان های بزرگ
TrueConf Directory
دسترسی کاربران به فهرست مشترکین سرورهای خارجی از طریق اپلیکیشن client
TrueConf License
یک license pool اشتراکی همراه با قابلیت متعادل سازی خودکار سرورها
TrueConf Kiosk
یک راهکار کامل به منظور بهبود خدمات مشتریان و قابل استفاده در طیف وسیعی از سخت افزارهای موجود
TrueConf Tracker
نرم افزار ردیابی و تشخیص بلندگو در اتاق های کنفرانس
TrueConf Weathervane
هدایت چندگانه دوربین ها در سیستم های مناظره
TrueConf IntegrIT Bridge
سرورهای نرم افزار-محور MCU به منظور استفاده در پایانه های ویدئو کنفرانس قدیمی
TrueConf API & SDK
کیت توسعه