ارسال پیام تعاملی

در این قسمت میتوانید اقدام به ارسال پیام به شماره های مورد نظر خود نمایید. در قسمت شماره فرستنده سر شماره خود را برای ارسال انتخاب کنید سپس شماره های مورد نظر خود را در قسمت گیرندگان واردنموده یا از طریق دانلود فایل اکسل نمونه و وارد کردن شماره های مورد نظر و بارگذاری فایل، پیام مورد نظرخود را ارسال نمایید.همچنین با تعیین زمان و ساعت ارسال میتوانید پیام های خودرا در زمان انتخابی ارسال فرمایید.

ارسال پیام تعاملی نظیر به نظیر

این بخش به شما این امکان را میدهد که برای هر شماره یک متن متناظر در نظرگرفته و یکجا ارسال کنید.شماره و متن متناظربا ان را در فایل نمونه وارد نموده و اقدام به بارگذاری نمایید

ارسال پیام هوشمند از طریق فایل

توسط این امکان میتوان پیام را به صورت هوشمند برای هرشماره موبایل شخصی سازی کرد. فهرست پیام هوشمند: در این بخش امکان مشاهده پیامهای هوشمند ثبت شده فراهم میباشد ثبت پیام هوشمند: درا ین بخش کاربرمیتواند پیام هوشمند ثبت نماید. ثبت پیام هوشمند به دو طریق امکانپذیر میباشد: از طریق فایل نمونه :لازم است فایل نمونه از قسمت مربوطه دانلود شده و پس از وارد نمودن اطلاعات خود و ذخیره فایل، از قسمت بارگذاری فایل ، فایل مورد نظررا بارگذاری نمایید. سپس در قسمت متن پیام فیلدهای مربوطه جایگزین شده و پس از انتخاب سرشماره و تعیین زمان و ساعت ارسال ، اقدام به ارسال پیام نمایید.اگر زمان وارد نشود زمان جاری ثبت خواهد شد

ارسال پیام هوشمند از طریق مخاطبین

از طریق مخاطبین : در این قسمت فیلدهای دفترچه تلفن قابل مشاهده است و گیرندگان از لیست دفترچه تلفن انتخاب میشوند .

ارسال پیام انبوه

از طریق این بخش میتوانید اقدام به ارسال پیام بر اساس پیش شماره ، شهر یا استان مورد نظر و یا کد پستی منطقه مورد نظرخود نماید. لازم به ذکر است انتخاب هرسه گزینه به صورت همزمان امکان پذیر نیست و در هر مرتبه ارسال تنها یک گزینه را میتوانید انتخاب نمایید

ارسال پیام انبوه

همچنین این قسمت فقط برای شماره های همراه اول میباشد. در قسمت شماره دریافت کننده پیام در صورت وارد کردن شماره، یک نسخه از پیام انبوه ارسال شده ، برای این شماره نیز ارسال میشود. پس از مشخص نمودن تعداد شماره های درخواستی با انتخاب گزینه بررسی وارد صفحه مشاهده گزارش بررسی پیام میشوید. با انتخاب گزینه ثبت ، پیام انبوه ثبت شده برای تایید به بخش تایید پیامهای انبوه کاربر admin میرود

پیام انبوه هدفمند

در این قسمت میتوانید اقدام به ارسال پیام انبوه با انتخاب شاخه مورد نظر خود فرمایید. برای مثال کدپستی همراه اول ، کد پستی ایرانسل کشور و….

پیام انبوه هدفمند

پس از انتخاب سرشماره ارسال پیام و درج متن و انتخاب شاخه مورد نظر، در سمت چپ صفحه تعداد شماره های مورد نظر از تعداد شماره های موجود را انتخاب فرموده و گزینه بررسی را انتخاب کنید. در صفحه بعد با زدن گزینه ثبت پیام برای تایید به کاربر ADMIN ارسال میشود

ارسال بالک از روی نقشه

در این بخش میتوانید منطقه مورد نظر خود را برای ارسال پیام از روی نقشه انتخاب کرده وبا توجه به تعداد شماره های موجود ، تعداد شماره در خواستی خود را وارد کنید.وپس از ثبت پیام برای تایید به کاربر ADMIN ارسال میشود.

پیام تعاملی صوتی

در این بخش می توانید با استفاده از فایل های صوتی پیشین خود یا افزودن، ضبط و ویرایش یک فایل صوتی جدید، پیامی صوتی و تعاملی را به گیرندگان دلخواه خود ارسال نمایید

پیام تعاملی صوتی

با کلیک روی دکمه ضبط صوت و ویرایش و یا انتخاب این گزینه مستقیماً از میان زیرمنوهای بخش مدیریت پیام، امکانات ویرایشگر صوتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت که با بهره گیری از آن می توانید صوت مورد نظر خود را به منظور ارسال به گیرندگان دلخواهتان تنظیم نمایید

پیام صوتی انبوه هدفمند

همانند ارسال پیام تعاملی ابتدا فایل صوتی مورد نظر خود را آماده و تنظیم می کنید

پیام صوتی انبوه هدفمند

سپس میتوانید با انتخاب شاخه مورد نظر خود از میان مواردی همچون کدپستی همراه اول ، کد پستی ایرانسل کشور، بانک مشاغل و…. پس از انتخاب سرشماره ارسال پیام و درج متن و انتخاب شاخه مورد نظر، در سمت چپ صفحه تعداد شماره های مورد نظر از تعداد شماره های موجود را انتخاب فرموده و گزینه بررسی را انتخاب کنید. در صفحه بعد با زدن گزینه ثبت پیام برای تایید به کاربر ADMIN ارسال میشود