مشاهده تیکت

با کلیک بر روی هر ردیف، وارد صفحه “نمایش” مربوط به همان تیکت می شوید در این بخش می توانید پاسخ داده شده به تیکت خود را مشاهده فرمایید. همچنین از طریق گزینه افزودن تیکت مرتبط می توانید به تیکتی که از طرف ادمین پاسخ داده شده مجددا متنی را ضمیمه کنید. همچنین امکان ویرایش و یا حذف تیکتی که هنوز پاسخ داده نشده نیز می باشد.

فهرست تیکت های ارسالی

در”فهرست تیکتهای ارسالی” تیکتهای خود را می توانید مشاهده فرمایید. با انتخاب “فهرست تیکتهای ارسالی” وارد صفحه “فهرست تیکت” می شوید. در این بخش می توانید جستجوی تیکت را براساس نام مشتری، تاریخ ثبت تیکت، وضعیت تیکت، اولویت تیکت و … انجام دهید.

فهرست تیکت های دریافتی

نظیر بخش تیکت های ارسالی که بالاتر به معرّفی آن پرداختیم، عملکرد فهرست تیکت های دریافتی، صفحه نمایش و یا مشاهده مربوط به هر تیکت نیز به همان شیوه توضیح داده شده صورت می گیرد.

افزودن تیکت خارجی

در این بخش می توانید برای کاربر ادمین تیکت ارسال کرده و مشکلات و سوالات خود را مطرح فرمایید. پس از انتخاب منوی “افزودن تیکت خارجی” وارد صفحه “افزودن تیکت خارجی” می شوید. ابتدا یک عنوان برای تیکت خود تعریف کرده سپس از گروه تیکت با توجه به اینکه تیکت برای کدام بخش است، گروه مورد نظر را انتخاب فرمایید. اولویت تیکت را تعیین و متن خود را درج نمایید. در صورت لزوم میتوانید فایل مورد نظر خود را نیز ضمیمه کنید. با کلیک برروی دکمه افزودن تیکت خارجی تیکت ثبت شده و به بخش مربوطه برای بررسی ارجاع داده می شود. وضعیت تیکت: ثبت شده: تیکت توسط مشتری ثبت شده و توسط بخش مربوطه خوانده نشده خوانده شده: تیکت توسط بخش مربوطه خوانده شده و هنوز پاسخی داده نشده است در حال پردازش: تیکت توسط بخش مربوطه خوانده شده و در دست بررسی است. پاسخ داده شده: تیکت توسط بخش مربوطه پاسخ داده شده