فهرست مسابقه

با انتخاب این منو وارد صفحه “فهرست مسابقه” می شوید. در این صفحه فهرست مسابقات ایجاد شده قابل مشاهده می باشد. جستجوی مسابقه را می توانید بر اساس نام مشتری، شماره فرستنده پیام، شماره گیرنده پیام، وضعیت تایید، وضعیت پیام و وضعیت اجرا فیلتر نمود. با فیلتر ایتم “وضعیت تایید” روی گزینه “منتظر تایید” فهرست مسابقه هایی که تایید نشده اند قابل مشاهده است.

مشاهده مسابقه

با کلیک روی ردیفِ هر رکورد وارد صفحه مشاهده مسابقه می شوید دراین صفحه می توانید جزییات مسابقه را مشاهده فرمایید.

جستجوی مسابقه بر اساس شماره موبایل

با انتخاب این منو وارد صفحه “جستجوی مسابقه بر اساس شماره موبایل” می شوید. در این صفحه می توانید جستجو را براساس شماره موبایل هایی که پیام ارسال کرده اند فیلتر نمایید.

افزودن مسابقه

با انتخاب این منو وارد صفحه “افزودن مسابقه” می شوید. دراین صفحه عنوان، شماره فرستنده و گیرنده و بازه زمانی که میخواهید مسابقه اجرا شود را تعیین فرمایید. (شماره فرستنده و گیرنده می تواند یکسان باشد) امتیاز پاسخ صحیح وپاسخ اشتباه را مشخص فرمایید.این گزینه ها را به ازای هر سوال میتوانید تغییر دهید. درقسمت “حداکثرتعداد مجاز پاسخ اشتباه” مشخص می نمایید بعد از چه تعداد پاسخ اشتباه، شرکت کننده قادر به ادامه مسابقه نمی باشد. با کلیک برروی دکمه افزودن مسابقه، مسابقه ثبت می گردد.

مشاهده مسابقه

سپس از قسمت فهرست مسابقه، برای مسابقه ثبت شده ردیف حاوی آن رکورد را انتخاب فرمایید. در”صفحه مشاهده مسابقه” از گزینه های بالای صفحه سمت چپ گزینه فهرست مراحل مسابقه را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه ” فهرست مراحل مسابقه” شوید.

فهرست مراحل مسابقه

می توانید برای مسابقه خود چند مرحله و درهر مرحله چند سوال ایجاد نمایید. گزینه افزودن مراحل مسابقه راانتخاب فرمایید.

افزودن مرحله مسابقه

در صفحه بعد یک عنوان و بازه زمانی برای مرحله مسابقه تعریف نمایید. اگر گزینه امکان پایان پذیری مرحله را تیک بزنید بدین معنی است که شرکت کننده نیاز نیست همه مراحل را پشت سربگذارد. در”فیلد تعداد پاسخ صحیح برای خروج از مرحله” مشخص می نمایید درصورت پاسخ به چند سوال صحیح میتواند وارد مرحله بعد شود. با کلیک برروی افزودن مرحله مسابقه مرحله ثبت می شود. می توانید به همین ترتیب چندین مرحله ایجاد کنید.

فهرست سوالات مسابقه

پس از ثبت مرحله، در صفحه” فهرست مراحل” می توانید برای مرحله انتخاب شده سوال ایجاد نمایید. برای این کار گزینه فهرست سوالات مسابقه را انتخاب فرمایید و در صفحه بعد روی گزینه افزودن سوال مسابقه کلیک نمایید.

افزودن سوال مسابقه

در این صفحه سوال مسابقه را در بخش عنوان وارد نموده و سطح سوال را تعیین نمایید. در این صفحه میتوانید امتیاز پاسخ صحیح و اشتباه را به ازای هر سوال مجددا تعیین نمایید. همچنین میتوانید برای سوال راهنما درج نمایید. در قسمت عنوان گزینه پاسخ سوالات را درج نموده و پاسخ صحیح را تیک بزنید.باکلیک برروی افزودن سوال مسابقه سوال ثبت میشود. به همین ترتیب می توانید برای هر مرحله چندین سوال ثبت نمایید.

تأیید مسابقه

سپس مجددا از قسمت فهرست مسابقه ، برای مسابقه مورد نظر روی گزینه نمایش کلیک کرده و ازگزینه های بالای صفحه گزینه ارسال مسابقه برای تایید را انتخاب فرمایید.مسابقه برای بررسی و تایید به کاربر ادمین ارسال میشود. سایرگزینه های این صفحه: ویرایش: تاهنگامیکه زمان اجرای سرویس مسابقه نرسیده باشد میتوانید پیام ایجاد شده را ویرایش کنید درصورت ویرایش پیام مجددا برای تایید به کاربر ادمین ارسال میگردد. حذف : در صورت حذف مسابقه، سرویس غیر فعال میشود. فهرست پیامهای دریافتی : با انتخاب این گزینه فهرست پیامهای دریافتی سرویس مسابقه را میتوانید مشاهده فرمایید. فهرست پیامهای ارسالی : با انتخاب این گزینه فهرست پیامهای ارسال شده ، قابل مشاهده است. نمایش نتایج مسابقه با انتخاب این گزینه میتوانید نتیجه مسابقه را مشاهده فرمایید.