مشاهده پیام مناسبتی

با انتخاب گزینه غیر فعال در بالای صفحه، پیامک مناسبت غیر فعال شده و در زمان تعیین شده، ارسال نمی شود.

مشاهده پیام مناسبتی

با انتخاب گزینه فهرست پیامهای ارسالی ، پیامهای ارسال شده ، شماره گیرندگان و زمان ارسال پیام ، مشاهده می گردد.

فهرست پیام مناسبتی

سپس از قسمت فهرست کدخوان ، برای کدخوان مورد نظرتان، روی هر یک از عناوین ردیف مربوط به آن کلیک کرده و از گزینه های بالای صفحه سمت چپ، گزینه ارسال کدخوان برای تایید را انتخاب فرمایید. پیام ایجاد شده برای بررسی و تایید به کاربرادمین ارسال میشود . سایر گزینه ها: ویرایش: تاهنگامیکه زمان اجرای سرویس کدخوان نرسیده باشد میتوانیدپیام ایجاد شده را ویرایش کنید درصورت ویرایش پیام مجددا برای تایید به کاربر ادمین ارسال میگردد. حذف : در صورت حذف کدخوان، سرویس غیر فعال میشود.

افزودن پیام مناسبتی

می توانید پیامهای خود را طوری تنظیم نمایید که در ساعت و تاریخ مشخصی ارسال گردد. این تاریخ میتواند تاریخ تولد و یا مناسبت باشد. ابتدا یک نام تعیین کرده و شماره فرستنده وساعت ارسال را مشخص کنید. در صورتیکه زمان ارسال را تولد انتخاب کنید شماره گیرندگان از لیست دفترچه تلفن انتخاب می شود و زمان ارسال، تاریخ تولد مخاطبین در نظر گرفته میشود. به ازای فیلدهای انتخاب شده، اطلاعات دفترچه تلفن جایگزین و ارسال می شود. در این حالت امکان اضافه کردن گیرندگان از طریق فایل اکسل و یا در قسمت گیرندگان نمی باشد. در صورتیکه زمان ارسال پیام، تاریخ مشخصی باشد علاوه بر ساعت زمان ارسال را هم تعیین نمایید. در این حالت شماره گیرندگان می تواند از طریق دفترچه تلفن و یا فایل اکسل و یا در قسمت گیرندگان اضافه شود. پس ازتنظیم پیام روی گزینه ذخیره کلیک نمایید تاپیام درزمان مشخص شده ارسال شود.