فهرست کارت ویزیت

با انتخاب این بخش وارد صفحه “فهرست کارت ویزیت” می شوید. در این صفحه فهرست کارت ویزیت ایجاد شده توسط مشتریان زیر مجموعه قابل مشاهده می باشد. جستجوی کارت ویزیت را می توانید بر اساس نام مشتری، شماره فرستنده پیام، شماره گیرنده پیام، وضعیت تایید، وضعیت پیام و وضعیت اجرا فیلتر نمود. با فیلتر ایتم “وضعیت تایید” روی گزینه “منتظر تایید” فهرست کارت ویزیت هایی که تایید نشده اند قابل مشاهده است.

مشاهده کارت ویزیت

. با کلیک روی ردیف هررکورد وارد صفحه “مشاهده کارت ویزیت” می شوید در این صفحه می توانید جزییات کارت ویزیت را مشاهده فرمایید در صورتی که وضعیت پیام ” منتظر تایید” باشد با انتخاب ایکن “تایید کارت ویزیت” صفحه هشدار مبنی بر اطمینان ازتایید، نمایش داده میشود. با کلیک برروی تایید کارت ویزیت، پیام تایید می شود. در صورت عدم تایید، ایکن رد کارت ویزیت را انتخاب کرده و پس از در ج توضیحات، دکمه رد کارت ویزیت را انتخاب فرمایید.

افزودن کارت ویزیت

با انتخاب این بخش وارد صفحه ” افزودن کارت ویزیت” می شوید. دراین بخش نام، شماره فرستنده و گیرنده را انتخاب می کنید. (هردو شماره میتواند یکسان باشد). بقیه اطلاعات مطابق با پروفایل شما پرشده است. درصورت تمایل میتوانید اطلاعات را تغییردهید. در قسمت کد، کدی را تعیین می کنید که با ارسال ان کد به سرشماره شما، اطلاعات کارت ویزیت ارسال می گردد. در صورت ارسال کد اشتباه ، پیامی که در بخش “متن پاسخ اشتباه” درج نموده اید ارسال می گردد. با کلیک برروی دکمه افزودن کارت ویزیت، کارت ویزیت ثبت می گردد.

مشاهده یا ویرایش کارت ویزیت

سپس مجددا از قسمت فهرست کارت ویزیت ، برای کارت ویزیت مورد نظر روی ردیف حاوی کلیک کرده و ازگزینه های بالای صفحه گزینه ارسال کارت ویزیت برای تایید را انتخاب فرمایید. نظرسنجی برای بررسی و تایید به کاربر ادمین ارسال می شود.