فهرست کدخوان

فهرست کدخوان: با انتخاب این زیرمنو از بخش “مدیریت کدخوان” وارد صفحه” فهرست کدخوان” می شوید. در این صفحه فهرست پیامهای کدخوان ایجاد شده قابل مشاهده میباشد. جستجوی کدخوان را میتوانید بر اساس نام مشتری ، شماره فرستنده پیام ، شماره گیرنده پیام ، وضعیت تایید ، وضعیت پیام و وضعیت اجرا فیلتر نمود. با فیلتر ایتم ” وضعیت تایید “روی گزینه ” منتظر تایید “فهرست کدخوانهایی که تایید نشده اند قابل مشاهده است.

مشاهده کدخوان

با کلیک روی عناوین هر ردیف از جدول وارد صفحه مشاهده کدخوان مربوط به همان رکورد می شوید. دراین صفحه می توانید جزییات کدخوان را مشاهده فرمایید.

جستجوی کدخوان بر اساس شماره موبایل

جستجوی کد خوان براساس شماره موبایل : باانتخاب این منو وارد صفحه “جستجوی کدخوان بر اساس شماره موبایل ” میشوید.در این صفحه میتوانید جستجو را براساس شماره موبایلهایی که پیام ارسال کرده اند فیلتر نمایید.

افزودن کدخوان

با انتخاب این منو وارد صفحه افزودن کدخوان میشوید.ابتدا فایل اکسل نمونه را دانلود کرده و پس ازوارد نمودن کدها وپاسخهای متناظر باهرکد ، فایل را ذخیره نمایید.سپس از قسمت بارگذاری فایل ، فایل مورد نظر خود را بارگذاری کنید. در قسمت عنوان یک نام انتخاب کرده سپس بازه زمانی که میخواهید سرویس کدخوان در این بازه فعال باشد را مشخص نمایید و شماره فرستنده و گیرنده پیامهای کدخوان را انتخاب فرمایید.

استعلام کدخوان

امکان استعلام مجدد: * تمام افراد بیش از یک بار: با انتخاب این گزینه امکان استعلام یک کد با شماره موبایلهای مختلف وجود دارد. وهمچنین از یک شماره میتوانند یک کد راچندین مرتبه استعلام کرده و هر بارپاسخ متناظر باان کد ارسال میشود * یک فرد بیش از یک بار: باا انتخاب این گزینه امکان استعلام کد فقط از یک شماره موبایل ولی به دفعات امکانپذیر است. * یک فرد -یک بار: با انتخاب این گزینه از یک شماره موبایل فقط یک بار میتوان کد را استعلام نمود.

تنظیمات کدخوان

سپس از قسمت فهرست کدخوان ، برای کدخوان مورد نظرتان، روی هر یک از عناوین ردیف مربوط به آن کلیک کرده و از گزینه های بالای صفحه سمت چپ، گزینه ارسال کدخوان برای تایید را انتخاب فرمایید. پیام ایجاد شده برای بررسی و تایید به کاربرادمین ارسال میشود . سایر گزینه ها: ویرایش: تاهنگامیکه زمان اجرای سرویس کدخوان نرسیده باشد میتوانیدپیام ایجاد شده را ویرایش کنید درصورت ویرایش پیام مجددا برای تایید به کاربر ادمین ارسال میگردد. حذف : در صورت حذف کدخوان، سرویس غیر فعال میشود.